Förlagets beskrivning

Några av funktioner i Mattebageriet 3 – Alla gånger:

– Multiplikation och division förstås genom visualisering av talsystemet.

– Hjälpfunktioner i flera steg som leder fram till rätt svar.

– Sortera kakor och se att a • b = b • a

– Sortera kakor och se att a • b = visst antal tio- och ental

– Sortera kakor och se att a/b = c

– Multiplikation av 11 och 12 med hjälpfunktion.