Förlagets beskrivning

Genom att flytta kakor på en bakplåt blir addition och subtraktion visuellt och begripligt. Öva och förstå bla ”dubblor”, ”halvor” och ”tiokamrater”. Gör egna uppgifter och utmana en vuxen eller kompis. Alla siffror presenteras både som ljud och text. Svenskt tal. Hjälpfunktioner i flera steg.