Förlagets beskrivning

Sedan 2001 har Matte Direkt engagerat elever och hjälpt dem att uppnå målen i matematik. Nu finns en helt ny upplaga av Matte Direkt. Här finns samma elevnära tilltal och samma väl beprövade struktur, men nu med ett tydligare fokus på problemlösning, resonemang och kommunikation.