Förlagets beskrivning

Matematikboken Länken från åk 6 till åk 7 är skriven för elever som riskerar att inte uppnå E-nivå i åk 6. Den kan även användas av elever som vill ha grundläggande träning inför de nationella proven. Bokens kapitel är indelade efter det centrala innehållet i grundskolans kursplan i matematik.