Förlagets beskrivning

Grundboken har sex kapitel och tre svårighetsnivåer.
Alla avsnitt i kapitlen innehåller tydliga exempel och förklaringar till det som ska läras in samt uppgifter på tre nivåer: ett-nivån (enklast), två-nivån (för de flesta eleverna) och tre-nivån (svårast). Samtliga nivåer utvecklar elevernas faktagrund, förståelse för matematiken samt analysförmåga. I slutet av varje nivå finns en paruppgift för reflektion och diskussion. I varje kapitel finns även aktiviteter av laborativ karaktär. Kapitlet avslutas med en diagnos och, för dem som behöver det, Träna mera-uppgifter.