Förlagets beskrivning

Matematik 1a VUX är anpassad för de vuxenstuderande som väljer att läsa kursen Matematik 1a.

Sist i varje kapitel finns ett Kapiteltest och en uppmaning att göra en begreppskarta. Här kan eleverna testa sina färdigheter och visa hur de uppfattar att de centrala begreppen i kapitlet hänger ihop.