Förlagets beskrivning

Människors miljöer handlar om detta och om hur vi människor möter, bemöter och samspelar med varandra. Vad vi bär med oss av livshistoria och uppfattningar vid möten med andra.

Hur bra eller dåligt vi känner oss själva och hur vår inlevelse och förståelse av andra påverkar hur vi upplever och tolkar andra människor.