Förlagets beskrivning

I vårt nya läromedel Mandalas inspireras barnen till kreativ och fantasifull färgläggning av mönster, motiv och bokstäver. Barn som arbetar med Mandalas får uppleva en stund av stilla ro och avkoppling, vilket motverkar stress i barnens vardag. De övar samtidigt sin förmåga till koncentration och uthållighet. När barnen färglägger de kalejdoskopiska bilderna tränar de även upp öga-hand-koordination, perception och finmotorik.