Förlagets beskrivning

I det här häftet får eleverna lära sig mera om och träna på årets tolv månader. Varje månad är illustrerad med en bild som knyter an till årstiden. I bilden finns också en analog klocka som visar hel timme.

Månaden presenteras på ett uppslag där layout och vissa uppgifter är återkommande. Det finns en eller flera matematiska vardagsproblem som passar till månaden.

Häftet tar också upp årstiderna.