Förlagets beskrivning

Varje basövning illustreras med ett foto som anknyter till ett tema eller ord som finns i övningen. Eleven lyssnar på ett ord i taget och skriver ordet på tangentbordet. När ett ord är rätt skrivet, spelas nästa ord upp automatiskt. Vid fel svar får eleven höra ordet igen och göra ett nytt försök. Om eleven stavar ordet fel igen, visas rätt svar, så att eleven kan skriva ordet korrekt själv. Under övningens gång kan läraren titta på felen tillsammans med eleven, genom att klicka på de röda markeringarna framför orden på skärmen.

Eleven kan spara resultat och skriva ut listor med ord eller resultat. Läraren får en fil med samtliga elevers resultat, samt en annan fil med alla ord som eleverna har skrivit - både rätt och fel. 

Eleven kan arbeta vidare med orden i extraövningar och utveckla sitt språk med många olika uppgifter.

 

- ordkunskap med muntliga eller skriftliga ledtrådar

- välj ett lämpligt ord som slut på en mening

- para ihop rimord

- para ihop motsatsord

- dela sammansatta ord

- sök kategorier, t.ex. fåglar, instrument.

 

Måltavlan 1:

- ljudenliga ord, stavas som de låter

- från korta enkla ord till långa sammansatta ord.

 

Måltavlan 2-5, ordförrådet uttökas med:

- c, z, x,

- retroflexer (rd, rt, rn, rl, rs)

- ng-ljud

 

Måltavlan 6-8, ordförrådet utökas med:

- tj-ljud

- j-ljud

- sj-ljud