Förlagets beskrivning

Textböckerna innehåller fyra sektioner. Sektion 1 i Mahlzeit B fungerar som repetition för de elever som redan arbetat med Mahlzeit A, men är också en bra start för dem som börjar med tyska i årskurs 7.

Varje sektion är indelad i fyra delar, A (grön), B (blå), C (röd) och D (brun). Inne­hållet i de gröna och blå delarna leder eleverna mot betyget E i tyska, medan den röda delen kräver en något större arbets­insats. Den bruna delen innehåller litterära texter.

Längst bak i böckerna finns minigram­matik, frasbank och alfabetiska ordlistor.