Förlagets beskrivning

Materialet Lyssna, Skriv och Läs riktar sig till elever i deras tidiga läsinlärning. Här bjuds eleven en mycket strukturerad arbetsgång bokstav för bokstav, med fokus på kopplingen mellan grafem (bokstav) och fonem (bokstavsljud).