Förlagets beskrivning

Materialet Lyssna, Skriv och Läs riktar sig till elever i deras tidiga läsinlärning. Här bjuds eleven en mycket strukturerad arbetsgång bokstav för bokstav, med fokus på kopplingen mellan grafem (bokstav) och fonem (bokstavsljud). 

På förlagets hemsida finns demofilmer som beskriver läromedlet.