Förlagets beskrivning

Stenyxor, hällristningar, vikingaskepp...
Historia är lika spännande som viktigt!

Lycko - Historia riktar sig mot det centrala innehållet i ämnet för årskurs 1-3. I de 15 övningarna får eleverna läsa och öva sina kunskaper om stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Texter med läsförståelse och bildövningar varvas med varandra.
I slutet av varje tidsperiod finns frågor för att kontrollera vad man minns sedan tidigare, varför det är bra att göra övningarna inom varje tidsperiod i den ordning de kommer i boken.