Förlagets beskrivning

I arbetet med Lyckas med problemlösning får eleverna

• lösa matematiska problem

• använda några strategier

• välja en lämplig lösningsstrategi

• bedöma om lösningen är rimlig

• förklara sina lösningar både skriftligt och muntligt

• reflektera kring olika sätt att lösa problem

• formulera egna matematiska problem

Häftet är ett kopieringsmaterial.