Förlagets beskrivning

Enligt Lgr 22 och kursplanen i svenska ska eleverna ha kunskap om meningsbyggnad, med huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, ords böjningsformer och ordklasser. Lösgodis passar bra i skolår 3 - 6. I detta läromedel arbetar vi vidare med språk- och skrivträningen i svenska. Här finns moment som Substantiv, Verb, Prepositioner, Pronomen, Räkneord, Sammansatta ord, Frågeord, Homonymer och Homofoner