Förlagets beskrivning

En serie av fyra böcker med matcirkeln som utgångspunkt presenterad med teckningar och foton i färg. Böckerna beskriver livsmedlen, användningsområden, förvaring och näringsinnehåll. Del 4 bröd, mjöl, gryn m.m.