Förlagets beskrivning

I denna del får barnen arbeta med 25 enkla faktatexter om fordon och maskiner,
bl a Traktor, Helikopter, Grävmaskin, Buss, Ambulans, Lokomotiv, Isbrytare, Hjullastare, Brandbil, Ubåt, Skördetröska och Snöskoter.

Barnen skriver av texten från arbetsbladet och skapar en egen bok om fordon och maskiner. De kan arbeta på tre nivåer med texten: fylla i orden, kopiera orden bokstav för bokstav eller skriva av orden som helheter.