Förlagets beskrivning

Enligt Lgr 22 och kursplanerna i SO och NO ska eleverna arbeta med jordgloben, namn och läge på världsdelarna och världshaven, samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven, samband och kretslopp i naturen, djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider, samt namn på vanligt förekommande arter.

I Lilla läs och lär - Vilda djur i havet får eleverna arbeta med enkla och lättlästa faktatexter, som beskriver 25 olika vilda djur i havet. Här finns texter om Blåval, Clownfisk, Darrål, Delfin, Djävulsrocka, Hammarhaj, Havssköldpadda, Hummer, Igelkottsfisk, Jättebläckfisk, Kaskelot, Krabba, Manet, Muräna, Piraya, Sjöhäst, Sjöstjärna, Smörbult, Späckhuggare, Svärdfisk, Sågfisk, Tigerhaj, Valhaj, Valross och Vithaj.

Barn som lärt sig läsa behöver många tillfällen till lästräning under de tidiga skolåren, för att bli goda läsare. Texterna och illustrationerna i Lilla läs och lär - Vilda djur i havet utgår från elevernas egna intressen. De är tänkta att väcka elevernas nyfikenhet och skapa motivation för att läsa och lära.

Eleverna läser texten på arbetsbladet och tar därefter ställning till påståenden om djuren genom att svara ja eller nej på åtta olika frågor. Eleverna får träna att söka information i texten. Faktatexterna på arbetsbladen behöver inte arbetas med i någon särskild ordning.

Lilla läs och lär - Vilda djur i havet passar utmärkt för att läggas in på elevernas arbetsschema i svenska eller till klassens undervisning i SO och NO år 1 - 3. Läromedlet är även lämpligt för specialundervisning för elever med särskilda behov i högre åldrar, samt för nyanlända elever som behöver träna vanligt förekommande ord och ämnesbegrepp.