Förlagets beskrivning

I Lika och unika – om mening, värde och tro presenteras mångfalden av dessa frågor utifrån olika infallsvinklar.

Det är ett läromedel som med sina resonerande texter och engagerande uppgifter vill fungera som en inspiration till eleven att söka vidare, tänka efter, fundera på egen hand och tillsammans med andra.