Förlagets beskrivning

Libers nya grundläromedel i svenska och svenska som andraspråk är ett läromedel för alla som läser svenska i åk 7-9, oavsett om det är svenska som första- eller andraspråk. Med Liber Svenska Digital kan du arbeta heldigitalt med stöd och interaktivitet. Läromedlet är uppbyggt kring olika typer av teman.