Förlagets beskrivning

Liber Svenska åk 6 Digital är ett modernt, lustfyllt och engagerande läromedel i svenska och svenska som andraspråk som ger eleverna förutsättningar att utveckla sina förmågor utifrån litteraturbaserade teman.