Förlagets beskrivning

Liber Svenska åk 5 Digital är ett i svenska och svenska som andraspråk som ger eleverna förutsättningar att utveckla sina förmågor utifrån litteraturbaserade teman.

Allt du behöver är samlat på ett och samma ställe. Du kan individanpassa materialet genom att dela ut material och övningar som är anpassade efter varje elevs nivå. Här finns även smarta funktioner som automatiskt anpassar övningar efter vad eleven behöver repetera och vad den kan gå vidare med. Läromedlet har en innehållsrik sva-ordbok med bildstöd som översätter till 9 språk. För dig som lärare finns stöd i form av färdiga planeringar, extramaterial, interaktiva verktyg för genomgångar med mera.