Förlagets beskrivning

Liber Sfi Digital är en lärplattform med omfattande material för hela sfi-kursen där du kan kommunicera med eleverna. Det möjliggör även flex- och distansundervisning. Förutom material till kurserna A-D ingår kurs BC, CD och fördjupningskurser från den tidigare produkten Unis, samt en ordbok som utgår från nio språk. Självklart är plattformen mobilanpassad så att eleverna kan träna när och var de vill.