Förlagets beskrivning

LEX är en läromedelsserie i juridik som täcker gymnasieskolans samtliga tre kurser i ämnet.
LEX Rätten och samhället, fakta- och övningsbok:
• är utvecklad för gymnasiekursen Rätten och samhället
• ger teoretisk kunskap och praktisk träning
• tar upp grunden för det svenska domstolsväsendets uppbyggnad samtidigt som det ger en praktisk vägledning för processen i brottmål respektive tvistemål