Förlagets beskrivning

 Ledarskap och organisation presenteras både grunderna i ledarskap och organisation och de senaste teorierna. I sexton kapitel beskrivs vad ledarskap är, hur ledarskapet har utvecklats i takt med samhällets förändring, vad som kännetecknar olika slags organisationer och hur man kan förstå dem.

Aktuella forskningsteorier konkretiseras med hjälp av kortare exempel och längre praktikfall, där eleverna kan diskutera och reflektera över situationer och problem.