Förlagets beskrivning

Learn English – Second Book är Majemas basläromedel I engelska som innehåller sju teman: School, Activities, Clothes, Body, Food, At Home, Toys. Sex äkta engelska bilderböcker, som gör språket levande och mer angeläget för eleven, ingår som miniatyrer i grundboken.