Förlagets beskrivning

Lätta läsvägen – strukturerad läsinlärning i 7 steg är ett heltäckande läromedel med en mycket långsam inlärningsgång för nybörjare. Grundidén med metoden läsinlärning i 7 steg är att man börjar med laborativ träning av fonemisk medvetenhet parallellt med läsinlärning. Detta leder till en stabil läs- och skrivinlärning.

Läs C innehåller följande:
• 57 övningar
• bokstäverna Ä, Y, P, D, Ö, G, Å, H, C, X, Z, W, Q (13 st)
• hör du – övningar
• vanliga småord
• vokalövningar
• ändelserna en och et
• två konsonanter i början av ord
• vokal – och konsonantförväxlingar
• enkla meningar och texter
• åtta berättelser