Förlagets beskrivning

Lätta läsvägen – strukturerad läsinlärning i 7 steg är ett heltäckande läromedel med en mycket långsam inlärningsgång för nybörjare. Grundidén med metoden läsinlärning i 7 steg är att man börjar med laborativ träning av fonemisk medvetenhet parallellt med läsinlärning. Detta leder till en stabil läs- och skrivinlärning.

Läs B innehåller följande:
• 51 övningar
• bokstäverna N, O, F, J, K, E, T, B, U (9 st)
• hör du – övningar
• stavelseövningar med 2 ljud
• läsövningar på ord med 2-3 ljud
• vokalövningar
• vanliga småord
• ändelserna a, ar, er och t
• enkla meningar