Förlagets beskrivning

Serien “Lätt att läsa för vuxna - med bildordlistor” innehåller tio småböcker med berättelser om ett antal personer bosatta i samma hyreshus. Berättelserna är skrivna för vuxna. De är enkla och lättförståeliga och utspelar sig i en vardaglig miljö. De anknyter genomgående till erfarenheter och situationer som går att relatera till för läsaren. Texterna har till största delen ljudenlig stavning men en del frekventa ljudstridiga ord förekommer.
I paketet Lätt att läsa för vuxna - med bildordlistor ingår alla 10 titlar från serien:
- Balkongen
- Den nya mobilen
- En gammal cykel
- Fredagsmys
- Halima lär sig svenska
- Kalles nya cykel
- Kräftkalaset
- Nu är julen slut
- Rima tvättar håret
- Taxen Max