Förlagets beskrivning

Läsloket är en serie arbetsböcker i svenska som andraspråk för elever i åk 4 6.

Läsloket åk 4–6 består av fem böcker. Mellan böckerna finns en progression där station 1 vänder sig till nybörjare i språket och station 5 till elever på mer avancerad nivå.