Förlagets beskrivning

Läsinlärning i 7 steg är en multisensorisk läsinlärningsmetod i sju steg. Grundidén är att man tränar fonologisk medvetenhet och läsinlärning parallellt.
I samband med skolstart höstterminen 2018 finns även arbetsböcker i serien. Läsinlärning i 7 steg är producerad med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten.