Förlagets beskrivning

Nivåindelade böcker som följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. Nivå 2 passar den läsare som befinner sig på steg 7 i ovan nämnda dimension.

Kopieringsunderlag går att köpas som innehåller arbetsblad och läsförståelsefrågor.