Förlagets beskrivning

Böcker för den första läsningen som främjar en god läsutveckling. Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinner sig på steg 4-6 i dimensionen ordavkodning.

Extramaterial finns att tillgå på förlagets hemsida.

Arbetsbok med kopieringsunderlag går att köpa till som innehåller arbetsblad, läsprotokoll och klassöversikter.