Förlagets beskrivning

Dessa enkla små läshäften ingår i Läsaserien och är tänkta att använda som elevernas första "riktiga" läsupplevelse efter att en grundläggande läsfärdighet har etablerats genom arbetet med elevboken.

Till läshäftena hör frågor som tränar läsförståelse och reflektion. Dessa frågor finns i lärarmaterialet.