Förlagets beskrivning

 Innehåller 54 läsövningar
• Läsövningarna innehåller frekventa småord, läsriktningsträning, böjning av substantiv, adjektiv och verb, stavelseträning, vokal- och konsonantförväxlingar, supradentaler, sammansatta ord m.m.
• Många läsövningar är specifikt inriktade på två och tre konsonanter i början av ord. Detta underlättar läsinlärningen för elever med läs- och skrivsvårigheter, särskolelever och elever med svenska som andraspråk.
• Tio läsövningar innehåller berättelser och i samband med dessa sätts fokus på lässtrategier.
• Pedagogen bedömer utifrån elevens kunskap och förmåga, när läsövningarna skall förberedas med de 7 stegen