Förlagets beskrivning

Läromedel i sociologi är ett läromedel för gymnasiekursen Sociologi, främst utvecklat för de elever som läser på något av de studieförberedande programmen. Läromedlet finns som tryckt elevbok och digitalt läromedel. 

Läromedel i sociologi innehåller nio teman: 
Det sociologiska tänkandet
Sociologins klassiker
Individen och den skapade identiteten
Sociologi på gruppnivå
Strukturens påverkan på individen
Klass - ekonomi, arbete och status
Etnicitet - delad tillhörighet
Genus - det social skapade könet
Sociologisk metod 

Läromedlet är en introduktion till ämnet skrivet direkt för gymnasiet. Eleverna presenteras bland annat för klassikerna, de grundläggande metodfrågorna, teorier och modeller samt centrala begrepp som individ och identitet, genus, klass och etnicitet. 

I denna andra upplaga utgår exemplen i ännu högre grad från dagens samhälle och man kan se att de etablerade teorierna i högsta grad är användbara i dagens värld. Sammanfattning, frågor och uppgifter avslutar liksom tidigare varje kapitel medan metodavsnitten har samlats i ett avslutande kapitel. 

Läromedel i sociologi i korthet: 
* en introduktion till ämnet
* presenterar klassikerna, grundläggande metodfrågor, teorier och modeller 
* belyser centrala begrepp som individ och identitet, genus, klass och etnicitet