Förlagets beskrivning

Laborativ matematik-serien består av tre arbetsböcker där eleven får räkna och arbeta med uppgifter från vardagen och närmiljön.

Laborationerna ger upphov till naturliga diskussioner om matematik. När du beställer minst 5 ex/arbetsbok, får du en lista med det material som behövs till uppgifterna. Materialet är billigt och lätt att få tag på.