Förlagets beskrivning

Kul med stavelser är ett läsinlärningsspel där barnen får arbeta på ett sätt som bjuder in till diskussion och reflektioner kring språkets struktur. Syftet är att barnen ska få en förståelse för hur ord i det svenska språket byggs upp med hjälp av stavelser som språkliga byggstenar och att de ska automatisera stavelserna i spelet för att senare använda kunskapen i sin läsning och skrivning. Det finns extra material i anslutning till läromedlet på Askunges hemsida, t.ex kan man få bilderna skrivna med gemener.