Förlagets beskrivning

Kontext är en programanpassad läromedelsserie för Svenska 1, utvecklad efter ämnesplanen i Gy11.

Serien består av kombinerade text- och övningsböcker med ett innehåll som har anpassats till respektive program.

Till varje bok hör en digital del med hela boken inläst så att eleverna kan läsa boken på skärmen och lyssna på den samtidigt. Den digitala delen aktiveras med hjälp av koden som finns i elevboken. Koden i boken är aktiv i 4 år och kan ärvas mellan elever.