Förlagets beskrivning

Komplementärmedicin beskriver olika komplementära behandlingsmetoder och deras verkningssätt för att lindra och bota sjukdom.

Kunskaper om miljöns och livsstilens betydelse för hälsa och välbefinnande ska utveckla elevens förmåga att arbeta hälsofrämjande utifrån ett salutogent och holistiskt förhållningssätt.