Förlagets beskrivning

Denna upplaga togs fram för Lpf94/Kursplan 2000.

Kompass till samhällskunskap A är en bok för kärnämneskursen. Den vänder sig till de elever på de yrkesinriktade programmen som vill ha en enkelt skriven, konkret samhällskunskapsbok. Urvalet av stoffet är väl avvägt och syftar till att skapa en grundläggande förståelse av samhället och en handlingsberedskap för vuxenlivet.

Fakta tas upp med verkligheten som bas och sätts i sitt verkliga, vardagliga sammanhang. Varje kapitel innehåller en intervju som levandegör materialet. Till boken finns en lärarhandledning och en läromedelswebb.