Förlagets beskrivning

Kommunikationsnät 1 är ett läromedel avsett för gymnasiekursen med samma namn. Läromedlet består av faktabok, instuderingsuppgifter och lärarwebb.