Förlagets beskrivning

Ett basläromedel i svenska som andraspråk för årskurs 7–9.

Varje kapitel i respektive lärobok inleds med målrutor som talar om vad kapitlet handlar om. Tester varvas sedan med övningar där syftet tydligt beskrivs och eleverna skriver svaren direkt i boken. Det finns även kapitel som tränar rättstavning, skrivregler och grammatik.


Kom i gångs läroböcker finns även som digitalböcker med inläst ljud. De har dessutom sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, zoom- och sparfunktion. Använd dem gärna för genomgångar med projektor.