Förlagets beskrivning

Ett basläromedel i svenska som andraspråk för årskurs 7–9.

Varje kapitel i respektive lärobok inleds med målrutor som talar om vad kapitlet handlar om. Tester varvas sedan med övningar där syftet tydligt beskrivs och eleverna skriver svaren direkt i boken.

Det finns även kapitel som tränar rättstavning, skrivregler och grammatik. Med varje lärobok följer en cd (mp3). På den finns alla mönstertexter inlästa.