Förlagets beskrivning

Kolla texten, ett läromedel i svenska om texters form, innehåll och syfte och som med utgångspunkt från konkreta exempel ska öka elevens förmåga att tolka och värdera texter med vetskap om hur man väljer ord och innehåll beroende på vilket syfte man har med texten. 

I Kolla texten behandlas texter texter tagna ur en rad olika sammanhang.
Texter ur tidningar, från förpackningar, broschyrer, böcker, skyltar med mera behandlas. I Kolla texten förklaras med praktiska exempel varför texter med olika syfte ser olika ut.