Förlagets beskrivning

Eleverna får arbeta laborativt och skriver sedan på matematikspråket. Läromedlet får eleverna att förstå talen genom att de får möta dem i olika sammanhang.

Moment som uppdelning av tal med hjälp av talblock, fortsätt talmönstren, fyll i prickar på tärningar, handla i affären, öva positionssystemet, prick-till-prickbilder m.m. Diplom till eleverna när de arbetat klart med talen t.o.m. 20.

Pärm med 48 sidor. Kopieringsunderlag.