Förlagets beskrivning

Eleverna får arbeta laborativt och skriver sedan på matematikspråket. Läromedlet får eleverna att förstå talen genom att de får möta dem i olika sammanhang.

Moment som uppdelning av tal med hjälp av talblock, rita visare på klockan, se talmönster, fyll i prickar på tärning, är talet udda eller jämnt, handla i affären, m.m. Diplom till eleverna när de arbetat klart med talen t.o.m. 10.

Pärm med 44 sidor. Kopieringsunderlag.