Förlagets beskrivning

Klot, koner och pyramider är den fristående fortsättningen på våra två storsäljare, Mina första mattemönster och Mattemönster.
Precis som i de två första titlarna, utmanas eleverna i geometri och logik. Eleverna tränas även inom andra områden såsom Mätning och noggrannhet, Variabler och uttryck, Areor och volymer, Cirkeln och klotet.