Förlagets beskrivning

För att kunna nå målen i kursplanen i geografi, är kartan ett användbart och nödvändigt verktyg. Om eleverna ska utveckla en säkerhet i att använda kartor är det viktigt att kartorna är ett återkommande inslag i undervisningen.

Därför bör kartstudierna introduceras tidigt och ha ett innehåll som handlar om rumsuppfattning, men även kartor över närmiljön och delar av världen.