Förlagets beskrivning

Kaos och kosmos, Filosofi 1 är ett läromedel för kursen Filosofi 1 för gymnasiet och vuxenutbildningen. Här diskuteras de stora frågorna, det goda livet, den vetenskapliga metoden, språket och värdena. Fokus ligger på teorier, frågor och modeller som är väl förankrade i dagens samhälle, med nedslag och exempel i filosofer och i historien.